Friday 1 February 2008

Hello to Jasmine

Kan ni inte sända en hälsning till Jasmine och hennes engelska linedancevänner och tacka för mitt livs trevligaste danskväll på Lewinskis den 17 januari! Den
lever jag länge på!

Hälsningar
Gunnar Flyberg

1 comment:

Clas & Susanne said...

Hej Gunnar !
Vet inte vem Jasmine är. Men hon kanske surfar in på hemsidan och då går ju din hälsning fram.